pakd

loga na strone

Spotkanie informacyjne w Jaśle i Krośnie dotyczące Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Spółka z o.o. informuje, że rozpoczyna działalności Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Więcej informacji o projekcie tutaj

Zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 31  maja 2017 roku w Jaśle przy ulicy Staszica 7 (Inkubator Help Desk)  i  2 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 3, ( budynek Podkarpackiej Izby Gospodarczej/PBS Krosno).

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym do dnia 30  maja 2017 r.

Karta zgłoszenia Jasło DO POBRANIA TUTAJ

Karta zgłoszenia Krosno DO POBRANIA TUTAJ

Prezentacja -  spotkanie infrormacyjne DO POBRANIA TUTAJ

loga czarnobiale

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 2/SZ/PW5

dotyczące realizacji szkolenia „Kurs kosmetyczny - pielęgnacja twarzy i dłoni”

dla Uczestniczki projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15 – 29 lat bez pracy, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawne.

Zamawiający:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj

loga czarnobiale

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 3/SZ/PW5

dotyczące realizacji szkolenia „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego”

 

dla Uczestnika projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15 – 29 lat bez pracy, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawne.

 

Zamawiający:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

 

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.