pakd

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku z dniem 1 marca 2013 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informacja dla pracodawców

W ramach projektu oferujemy 6 - miesięczne staże ! 

Czytaj więcej: Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że 17 września 2012 roku rozpoczęła realizację projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy”.

Czytaj więcej: Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że dnia 01.09.2012 roku rozpoczyna realizację projektu Aktywność zawodowa twoją szansą na zatrudnienie.

Czytaj więcej: Aktywność zawodowa twoją szansą na zatrudnienie