pakd

PAKD Sp. z o. o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Akademia kompetencji” w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, pracownika administracyjno-biurowego oraz kompetencji kluczowych osobom zatrudnionym  na stanowiskach umysłowych w firmach MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Uczestnikami projektu mogą być osoby  pracujące w mikro, małych  i średnich przedsiębiorstwach, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie jednego z powiatów województwa podkarpackiego: dębicki, ropczycki, jasielski, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, sanocki, leski, miasto Krosno.

Czytaj więcej: Akademia kompetencji

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w partnerstwie ze szkołą Studio Języków Obcych „Sukces” zaprasza do udziału w projekcie „Kompetentni na rynku pracy – szkolenia z zakresu języków obcych i ICT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Kompetentni na rynku pracy

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że dnia 01.11.2012 roku rozpoczyna realizację projektu Własna firma – Twoją szansą.

Czytaj więcej: Własna firma – Twoją szansą