pakd

loga na strone

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

ogłasza, z dniem 24 sierpnia 2017 roku,

nabór dla:

- Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

- istniejących przedsiębiorstw społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurach projektu.

Uwaga:

Osoby i instytucje zamierzające utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, oprócz standardowych formularzy rekrutacyjnych dla osób fizycznych/prawnych, zobowiązane są do złożenia dodatkowych załączników:

  1. Załącznika nr 1 f – opis przedsięwzięcia,
  2. Załączników nr 1 h – oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych

Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie.

Karta oceny formalnej i merytorycznej stanowi Załącznik nr 1 g do Regulaminu.

Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne  do pobrania TUTAJ.

 Nabór trwa do dnia 6 września 2017 roku do godz. 15.00

 W naborze planujemy udzielenie wsparcia dla 10 Grup Inicjatywnych i 10 istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

zaprasza do udziału w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

osoby i instytucje zainteresowane działalnością w sektorze Ekonomii Społecznej, w tym osoby planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego, w tym Spółdzielni socjalnych.

Regulamin projektu i formularze rekrutacyjne dostępne są w biurach projektu oraz w zakładce dokumenty do pobrania

Jasło:

ul. Kadyiego 12, II piętro,

ul. Staszica 7, I piętro,

oraz na stronie internetowej projektu www.pakd.pl oraz www.powes.pakd.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- osobiście w biurach projektu,

- drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- telefonicznie:

Kierownik OWES:

Robert Radwan, tel. 508 030 626

Doradca kluczowy wspomagający zakładanie/ekonomizowanie NGO:

Adam Polak, tel. 508 189 183

Animator:

Bożena Radwan, tel. 508 030 634

Specjalista ds. partnerstw:

Krzysztof Głąb, tel. 508 030 632

loga czarnobiale

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku Nr 4/SZ/PW5

dotyczące realizacji szkolenia „Kurs kosmetyczny - pielęgnacja twarzy i dłoni”

dla Uczestniczki projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15 – 29 lat bez pracy, niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawne.

Zamawiający:

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, KRS 0000144369.

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku opublikowano w postaci elektronicznej na stronie internetowej www. pakd.pl

Pełna treść zapytania do pobrania TUTAJ

Więcej artykułów…

  1. Spotkanie informacyjne POWES