pakd

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów rekrutacyjnych:

w biurze/ach projektu - 38-300 Gorlice, ul. Słowackiego 3 –parter oraz strona www projektu: www.dosukcesu.pakd.pl   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych (60 Kobiet, 40 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie (zgodnie z kc) na obszarze województwa małopolskiego, powiaty: gorlicki, nowosądecki oraz tarnowski.

Szczegółową Grupę Docelową stanowi:

-58 os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), tzn. osoby bez formalnego wykształcenia, z wykształceniem:
a) na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym,

b) na poziomie szkoły średniej - wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe,

-30 os. powyżej 50 r. życia,

-12 Osób Niepełnosprawnych.

W tym:

- 12 UP (12 % UP) to osoby opiekujące się os. zależnymi.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące

zatrudnienia.
Są to zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy jak i nie zarejestrowane.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjno – zawodowej UP oraz opracowanie IPD,

3. Pośrednictwo pracy,

4. Wsparcie Trenera Rynku Pracy/Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

5. Indywidualne poradnictwo zawodowe,

6. Poradnictwo psychologiczne,

7. Poradnictwo grupowe z zakresu organizacji i opieki nad osobami zależnymi,

8. Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty "Kompetencje społeczne i rynek pracy,

9. Szkolenia zawodowe,

10. Staże,

11. Subsydiowane zatrudnienie

Celem głównym projektu jest: rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno- zawodowej oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu (UP), opracowanie dla UP kompleksowej, spójnej i zindywidualizowanej ścieżki aktywizacji zawodowej, nabycie kompetencji "miękkich", nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy oraz nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, przez 100 UP (w tym 60 kobiet), co przełoży się na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. UP (osób bezrobotnych): osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), osób powyżej 50 r.ż. oraz osób niepełnosprawnych z terenu powiatów objętych projektem, tj. gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego (woj. małopolskie) w okresie: 01.06.2016 r. - 30.11.2017 r.

Planowane efekty/rezultaty:

ü  Podjęcie zatrudnienia przez min. 38 UP.

ü  Realizacja 50 staży * 7 miesięcy.

ü  Realizacja 8 subsydiowanych zatrudnień.

Wartość projektu: 1 995 503,18 PLN       Wkład Funduszy Europejskich: 1 696 177,70 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Zapraszamy na 
szkolenie potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów
zatrudnionych do przewozu zwierząt
18 czerwca (sobota) 2016 r.  

Najbliższe szkolenie odbędzie się 18.06.2016 (sobota)
o godz. 10.00
w Jaśle, ul. Staszica 7 (I piętro).

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1/2005 i obejmuje zagadnienia dotyczące transportu zwierząt jednokopytnych, kopytnych, drobiu, ptaków domowych, królików i ryb.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do otrzymania bezterminowej licencji niezbędnej do legalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt.

Całkowity koszt szkolenia 1 osoby: 250 zł + 10 zł opłata skarbowa.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie uczestników
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane do faktury)
w terminie do 17.06.2016 do godz. 15.00

Więcej informacji: tel. 13 44 675 62
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców woj. podkarpackiego na Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku
w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu klienci będą mieli niepowtarzalną okazję zakupić unikalne wyroby wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne z woj. podkarpackiego.

Realizując przedsięwzięcie chcemy by mieszkańcy naszego województwa dowiedzieli się więcej
o ekonomii społecznej, aby mieli świadomość, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową i do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny oraz TVP Rzeszów.

 

Serdecznie zapraszamy! Życzymy udanych zakupów i miłych wrażeń!

 

 

Więcej artykułów…

  1. Zapraszamy do udziału w projekcie