pakd

Zapraszamy na 
szkolenie potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów
zatrudnionych do przewozu zwierząt
18 lutego (sobota) 2017 r.  

o godz. 10.00
w Jaśle, ul. Staszica 7 (I piętro)

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1/2005 i obejmuje zagadnienia dotyczące transportu zwierząt jednokopytnych, kopytnych, drobiu, ptaków domowych, królików i ryb.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do otrzymania bezterminowej licencji niezbędnej do legalnego prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt.

Całkowity koszt szkolenia 1 osoby: 250 zł + 10 zł opłata skarbowa.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie uczestników
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz dane do faktury)
w terminie do 17.02.2017 do godz. 15.00

Więcej informacji: tel. 13 44 675 62
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

belka

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

  

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość III edycja” 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce i następujące gminy powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 r. życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

  

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 14.04.2017 r. i trwać będzie do 28.04.2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

Biuro Partnera projektu:AGENCJI ROZWOJU PERSONALNEGO S- KADRA S.C

25-312 Kielce ul. Warszawska 34/618

tel: 508 030 704

czynne poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-15.00

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo doradczej Sp. z o. o.

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Fałata 18

tel: 510 931 343

czynne poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-14.00

           Dodatkowe informacje na stronie: www.tsp3.pakd.pl