pakd

iStock 000017496132XLarge adj-e1337979265916

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług których celem jest dobro przedsiębiorstw oraz wpływ na ich poprawną i właświwą efektywność jak również stabilny rozwój.

Pomożemy Ci w rozwiązywaniu problemów.

 

Wybierz już teraz interesującą Cię usługę i wypełnij formularz.

 • Usługi informacyjne
 • usługi informacyjne świadczone są bezpłatnie, dotyczą przede wszystkim informacji na temat istniejących możliwości uzyskania wsparcia w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z Funduszy Unijnych. Usługi są świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów. Usługi spełniają standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221) oraz są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Z usług korzystać mogą przedstawiciele sektora MSP.


 • Doradztwo
 • - audyt technologiczny – usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym
  Audyt technologiczny jest usługą polegającą na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.
  - doradztwo specjalistyczne - tworzenie montażu finansowego przedsięwzięć gospodarczych
  doradztwo w zakresie tworzenia montażu finansowego przedsięwzięć zakłada uczestniczenie w procesie tworzenia planów finansowych przedsięwzięć, przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym. W skrótowym ujęciu usługa obejmuje analizę planowanego procesu inwestycyjnego, określenie wysokości niezbędnego finansowania zewnętrznego i ustalenie jego źródeł aż po daleko idącą pomoc i pośrednictwo w pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla przedsięwzięcia.
  - doradztwo specjalistyczne w zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych
  usługi doradcze dotyczą różnych zagadnień związanych z przepisami higieniczno – sanitarnymi, jak np. system HACCP czy transport zwierząt.
  - o charakterze ogólnym
  dotyczy różnorodnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  - inne

   

  Usługi doradcze świadczone są płatnie lub też – w wypadku pokrywania ich kosztów ze źródeł zewnętrznych – nieodpłatnie. Usługi są świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Usługi spełniają standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221) oraz są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

   

 • Szkolenia dla MSP
 • - uzyskanie lub uzupełnienie uprawnień niezbędnych do funkcjonowania na rynku
  obejmują różne dziedziny natomiast ich wspólną cechą jest dostosowanie do istniejących wymogów formalnych oraz taki program szkoleń, który umożliwi podejście do egzaminu, którego pozytywny wynik przyniesie beneficjentowi ogólnie uznawane uprawnienia czy to jako przedsiębiorcy czy jako firmie.
  - dotyczące przedsiębiorczości
  dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością czy inaczej mówiąc różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej – od marketingu po rozliczenia podatkowe

  Szkolenia prowadzone są odpłatnie lub (w wypadku zewnętrznego finansowania) nieodpłatnie, Usługi spełniają standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221) oraz są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 • Usługi agencji zatrudnienia i agencji HR
 • Z usługi skorzystać mogą przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem pracownika posiadającego określone kwalifikacje.
  Usługa jest świadczona poprzez przyjęcie od przedsiębiorcy zgłoszenia dotyczącego kwalifikacji pracownika i formy świadczenia przez niego pracy oraz ewentualnych źródeł wsparcia zatrudnienia – np. poprzez staże czy subsydiowane zatrudnienie. PAKD realizując wiele projektów szkoleniowych posiada informacje o takich osobach poszukujących zatrudnienia, dzięki czemu jest w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawców.

   

 • Wynajem multimedialnej sali szkoleniowej dla sektora MSP
 • Nowoczesna sala szkoleniowa z multimedialnym wyposażeniem (interaktywny ekran dotykowy, projektor multimedialny, 15 notebooków) wynajmowana na potrzeby firm z sektora MSP.