pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
28.04.2015 – 13.05.2015 „Szkolenie z fotowoltaiki”, Strzyżów ul. Mickiewicza 11 (8 dni)
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Zagraj w zielone”: pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość przystąpienia do egzaminu SEP i  egzaminu UDT.
Szkolenie obejmuje 64 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z podstawami fotowoltaiki i urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z naciskiem na fotowoltaikę. Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 8 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 9/F/KL35
Czas trwania: od 28 kwietnia 2015 do 13 maja 2015 (8 dni)
Miejsce szkolenia: Strzyżów ul. Mickiewicza 11
64 godz. lekcyjne

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia

28.04.2015

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

29.04.2015

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

30.04.2015

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

07.05.2015

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

08.05.2015

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

11.05.2015

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

12.05.2015

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

13.05.2015

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 28.04.2015 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Raport ewaluacyjny