pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
23.04. – 24.04.2015 „Szkolenie Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej”, Jasło.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom w zakresie marketingu i wykorzystywania narzędzi ICT.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej”
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie obejmuje 16 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem materiałów na nośniki tradycyjne i nowe media, planowania kampanii promocyjnej, wykorzystywanie narzędzi e-PR, roli wizerunku w działaniach marketingowych .
Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 2 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 1/MJ/KL41
Czas trwania: od 23 kwiecień 2015 do 24 kwiecień 2015 (2 dni)
Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa Jasło ul. Kadyiego 12
16 godz. lekcyjne (w tym 2 przerwy 30 min.)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia

23.04.2015

Anna Kunaszyk

8.00 - 15.00

24.04.2015

Anna Kunaszyk

8.00 - 15.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 22.04.2015 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Bożena Radwan

Raport ewaluacyjny