pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
16.04.2015 – 17.04.2015 „Szkolenie Księgowość Podmiotów Ekonomii Społecznej”, Jasło.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom  w zakresie rachunkowości i opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej .
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie obejmuje 16 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności związanych z działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych, specyfikacji rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą, księgi rachunkowej – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia, zakładowego planu kont w organizacji pozarządowych, dokumentowania operacji księgowych, sprawozdania finansowego organizacjach pozarządowych,
opodatkowania organizacjach pozarządowych.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 2 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 1/KJ/KL41
Czas trwania: od 16 kwiecień 2015 do 17 kwiecień 2015 (2 dni)
16 godz. lekcyjnych (w tym 2 przerwy 30 min.)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia

Godziny szkolenia

16.04.2015

Justyna Bartosiewicz

Sala szkoleniowa Jasło ul. Staszica 7

8.00 - 15.00

17.04.2015

Justyna Bartosiewicz

Sala szkoleniowa Jasło ul. Staszica 7

8.00 - 15.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 09.04.2015 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet: