pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
17.04.2015 – 10.05.2015 „Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”, Przemyśl.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obejmujących tematy związane z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Zagraj w zielone”: pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość przystąpienia do egzaminu SEP, możliwość uzyskania certyfikatu instalatora ogniw fotowoltaicznych.
Szkolenie obejmuje 72 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności związanych z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 9 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.
Harmonogram szkolenia:
Czas trwania: od 17 kwietnia 2015 do 10 maja 2015 (9 dni)
72 godz. lekcyjne

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia

Godziny szkolenia

17.04.2015

Tomasz Sumera

Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6

9.00 - 16.00

18.04.2015

Tomasz Sumera

Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6

9.00 - 16.00

19.04.2015

Tomasz Sumera

Przemyśl, ul. Franciszkańska 22/6

9.00 - 16.00

23.04.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

24.04.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

25.04.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

30.04.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

09.05.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

10.05.2015

Ryszard Tytko

Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Przemyślu ul. Dworskiego 97 a

9.00 - 16.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 09.04.2015 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek
Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii: