pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
14.03.2015 r.; „Szkolenie teoretyczne dla osób wykonujących czynności związane z ubojem zwierząt”; Jasło ul. Staszica 7
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wymaganych przepisami prawa kwalifikacji zawodowych w zakresie metod uboju i uśmiercania zwierząt. 
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników rzeźni oraz do osób wykonujących ubój zwierząt na potrzeby własne (hodowców, rolników).
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Teresa Nocek; tel. 13 44 062 62; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Program szkolenia i forma zajęć:
Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych, realizowanych w formie wykładu. 
Tematyka szkolenia:
Szkolenie uwzględnia przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24.09.2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
Zakres tematyczny podano w harmonogramie szkolenia.

Harmonogram szkolenia:

Data realizacji szkolenia: 14.03.2015 r.

Czas trwania zajęć

Ilość godzin dydaktycznych

Tematyka

Trener

11:00-11:45

1 godz.

Zachowanie zwierząt, cierpienie zwierząt, wrażliwość na bodźce, stres u zwierząt.

Lek. wet. Andrzej Smyka

Lek. wet. Małgorzata Ruszała

11:45-12:30

1 godz.

Obchodzenie się ze zwierzętami podczas rozładunku, przepędu, magazynowania, doprowadzania do stanowiska ubojowego i krępowania.

       12:30-12:45 – przerwa kawowa

 

12:45-13:30

1 godz.

Metody ogłuszania zwierząt.
Obsługa urządzeń do ogłuszania.
Alternatywne metody ogłuszania.
Podstawy konserwacji i czyszczenia urządzeń do ogłuszania zwierząt.

Lek. wet. Andrzej Smyka

Lek. wet. Małgorzata Ruszała

13:30-14:15

1 godz.

Ocena skuteczności ogłuszania u poszczególnych gatunków zwierząt.

       14:15-14:30 – przerwa kawowa

 

14:30-15:15

1 godz.

Metody wykrwawiania zwierząt.
Kontrola prawidłowości procesu wykrwawienia.
Właściwe stosowanie i konserwacja noży do wykrwawiania.

Lek. wet. Andrzej Smyka

Lek. wet. Małgorzata Ruszała

15:15-16:00

1 godz.

Zakres obowiązków pracownika ds. dobrostanu zwierząt.
Zakładowe procedury dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju.

Data sporządzenia dokumentu: 02.03.2015 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Teresa Nocek

Raport ewaluacyjny:
Opublikowany zostanie po zakończeniu szkolenia.