pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
13.12.2014 – 14.12.2014 „Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań”,Strzyżów.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu proekologicznych rozwiązań w zakresie systemów grzewczych – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, biomas.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Zagraj w zielone”: pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia .Szkolenie obejmuje 16 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu proekologicznych rozwiązań dla projektantów i architektów. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 2 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 5/P/KL35
Czas trwania: od 13 grudnia 2014 do 14 grudnia 2014 (2 dni)
16 godz. lekcyjnych (w tym 2 przerwy)
Prowadzący: Tomasz Sumera
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11

Data/daty szkolenia

Godziny szkolenia

13.12.2014

9.00 - 16.00

14.12.2014

9.00 - 16.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 10.12.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Raport ewaluacyjny