pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
08.12.2014 – 20.12.2014 „Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”, Przemyśl
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obejmujących tematy związane z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Zagraj w zielone”: pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość przystąpienia do egzaminu SEP, możliwość uzyskania certyfikatu instalatora ogniw fotowoltaicznych.
Szkolenie obejmuje 72 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności związanych z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 9 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 4/I/KL35
Czas trwania: od 8 grudnia 2014 do 20 grudnia 2014 (9 dni)
72 godz. lekcyjne (w tym 2 przerwy)
Miejsce szkolenia:
Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu ul. Dworskiego 99

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia

08.12.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

09.12.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

10.12.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

11.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

12.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

13.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

18.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

19.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

20.12.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 03.12.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:
Raport ewaluacyjny