pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
26.11.2014 – 12.12.2014 „Szkolenie z fotowoltaiki”, Sanok ul. Lipińskiego 51
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Zagraj w zielone”: pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość przystąpienia do egzaminu SEP i  egzaminu UDT.
Szkolenie obejmuje 64 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z podstawami fotowoltaiki i urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z naciskiem na fotowoltaikę. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 8 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 3/F/KL35
Czas trwania: od 26 listopada 2014 do 12 grudnia 2014 (8 dni)
64 godz. lekcyjne (w tym 2 przerwy
Miejsce szkolenia: Elbo Sp. J., Sanok ul. Lipińskiego 5

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia

26.11.2014

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

27.11.2014

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

28.11.2014

Tomasz Sumera

15.00 - 22.00

04.12.2014

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

05.12.2014

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

06.12.2014

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

11.12.2014

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

12.12.2014

Ryszard Tytko

15.00 - 22.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 24.11.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:

Ankieta ewaluacyjna