pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
13.11. – 22.11.2014 „Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”, Przemyśl
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obejmujących tematy związane z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na pompy ciepła, urządzenia wykorzystujące biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne. Adresaci szkolenia:
Uczestnicy szkolenia: uczestnicy projektu Zagraj w zielone - pracownicy firm z branży budowlanej i energetycznej, zatrudnieni na umowy o pracę, zlecenie , dzieło oraz właściciele i współwłaściciele firm i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Robert Radwan, tel. 508 224 364; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są w biurze projektu osobiście, mailowo, drogą pocztową oraz telefonicznie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość przystąpienia do egzaminu SEP, możliwość uzyskania certyfikatu instalatora ogniw fotowoltaicznych.
Szkolenie obejmuje 72 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności związanych z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 9 spotkań po 8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 1/I/KL35
Czas trwania: od 13 listopada 2014 do 22 listopada 2014 (9 dni)
72 godz. lekcyjne (w tym 2 przerwy 30 min.)
Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu ul. Dworskiego 99

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Godziny szkolenia

13.11.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

14.11.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

15.11.2014

Tomasz Sumera

9.00 - 16.00

17.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

18.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

19.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

20.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

21.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

22.11.2014

Ryszard Tytko

9.00 - 16.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 04.11.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Jolanta Rolek

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:
W dniu 03.12.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia "Instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych", z której wynika, że Uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia. Praca trenera oraz ocena merytoryczna kursu została oceniona bardzo wysoko.

Raport ewaluacyjny