pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
10.10. - 21.10.2014 „Efektywne zarządzanie czasem w pracy”, Jasło
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Cel szkolenia:
Nabycie kompetencji osobistych z zakresu zarządzania czasem w pracy
Zapoznanie Uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi m.in. metod ustalenia priorytetów, określania i eliminowania pułapek czasowych, wykonywania indywidualnego rytmu aktywności.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Akademia kompetencji”, osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) posiadających jednostkę  organizacyjną na terenie jednego z powiatów: dębicki, ropczycko – sędziszowski, brzozowski, jasielski, strzyżowski, krośnieński, sanocki, leski, miasto Krosno.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Bożena Radwan tel. 13 44 675 64; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia są konsekwencją udziału w projekcie - III etap projektu
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia rozwojowego zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania czasem w pracy.
Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie kompetencji osobistych z zakresu zarządzania czasem w pracy poprzez zrealizowanie modułów tematycznych dotyczących: zarządzania czasem – podstawowe pojęcia, kluczowych elementów zarządzania czasem: wyznaczania celów, ustalania priorytetów, delegowania zadań, planowania, zarządzania czasem – dobre praktyki.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 4 spotkań po 4 godziny dydaktyczne.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 1/J/KL33
Czas trwania: od 10 październik do 21 październik 2014 r. (4 dni)
16 godz. lekcyjnych (w tym przerwy minimum 15 min. co dwie godziny zegarowe)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia
(w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia
(od - do)

10.10.2014

Donat Dawiec

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

16.45 – 20.00

11.10.2014

Donat Dawiec

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

9.00 – 12.15

15.10.2014

Donat Dawiec

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

16.45 – 20.00

21.10.2014

Donat Dawiec

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

16.45 – 20.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 29.09.2014 r.\
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Bożena Radwan

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:

Raport ewaluacyjny