pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
25.08. – 29.09.2014 „Pracownik administracyjno-biurowy”, Jasło
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy
Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji pracownika administracyjno-biurowego, w tym: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie organizacji pracy biurowej, przepływ informacji, organizacja i zarządzanie, kultura zawodu.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy”: osoby niepełnosprawne ruchowo zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego oraz miasta Krosno (województwo podkarpackie) w wieku 15 – 64 lat, niezatrudnione i zatrudnione, posiadające niskie i niedostosowane do rynku pracy kwalifikacje zawodowe, posiadające niewielkie lub nieposiadające doświadczenia zawodowego, zagrożone wykluczeniem społecznym, mające małe szanse na podjęcie zatrudnienia, zmianę stanowiska lub miejsca pracy, w trudnej sytuacji zawodowej, ekonomicznej, co przekłada się najczęściej na trudną sytuację rodzinną, o nasilonych barierach psychologicznych w tym niskim poczuciu własnej wartości i niskim poziomem motywacji.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Edyta Stelmach, tel. 509 379 095; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia są konsekwencją udziału w projekcie.
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu pracy biurowej.
Szkolenie obejmuje 104 godziny dydaktyczne.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy biurowej poprzez zrealizowanie modułów tematycznych dotyczących m.in.: BHP w pracy biurowej, organizacji obiegu dokumentów, przyjmowania korespondencji, klasyfikacji dokumentów i systemów przechowywania akt, technik sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczania podróży służbowej, umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania czasem, kierowania pracą zespołową, prawa pracy, obsługi MS Word, MS Excel, MS PowerPoint podstawowych zagadnień dot. internetu, pracy z pocztą elektroniczną, wyszukiwania informacji
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć grupowych w trakcie 14 spotkań po 6/7/8 godzin dydaktycznych.

Harmonogram szkolenia
Nr/oznaczenie grupy: 1/PA-B/KL37
Czas trwania: od 25 sierpień 2014 do 29 wrzesień 2014 (14 dni)
104 godz. lekcyjne (w tym przerwy minimum 15 min. co dwie godziny zegarowe)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia (w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia (od-do)

25.08.2014

Michał Szopa

Zespół Szkół Miejskich Nr 3,
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38

9.00 - 16.15

26.08.2014

Michał Szopa

Zespół Szkół Miejskich Nr 3,
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38

9.00 - 16.15

27.08.2014

Michał Szopa

Zespół Szkół Miejskich Nr 3,
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38

9.00 - 16.15

02.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 15.30

03.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 15.30

04.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 15.30

09.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 15.30

10.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 14.30

11.09.2014

Magdalena Łaszkiewicz

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 14.30

15.09.2014

Michał Szopa

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 16.15

18.09.2014

Michał Szopa

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 16.15

22.09.2014

Michał Szopa

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 16.15

25.09.2014

Michał Szopa

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 16.15

29.09.2014

Michał Szopa

SON „Podkarpacie”,
38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

9.00 - 16.15

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 18.08.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Monika Madej

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:
W dniu 29.09.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia "Pracownik administracyjno-biurowy", z której wynika, że Uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia. Praca trenera oraz ocena merytoryczna kursu została oceniona bardzo wysoko.

Raport ewaluacyjny