pakd

 Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
25.08.-29.08.2014 r. „Zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej”, Tarnów
Szkolenie realizowane na zlecenie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach projektu „KIS – kreatywnie i skutecznie”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel szkolenia:
Wzrost kompetencji społecznych u Uczestników/-czek Projektu.
Adresaci szkolenia:
13 – osobowa grupa zrekrutowana przez zleceniodawcę: Uczestnicy Projektu „KIS – kreatywnie i skutecznie” - osoby w wieku 15-64 lat, korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie lub deklarujące chęć korzystania, zamieszkujące na terenie gminy miasta Tarnowa, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, zainteresowana podjęciem pracy
b) lub długotrwale bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Teresa Nocek; tel. 13 44 062 62; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Program szkolenia i forma zajęć:
Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych (5 dni po 8 godzin dydaktycznych), realizowanych w formie grupowych zajęć warsztatowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą (m.in. dyskusja kierowana, burza mózgów, odgrywanie ról, ćwiczenia, dzielenie się doświadczeniem).
Tematyka szkolenia:
skuteczna komunikacja; trening asertywności; wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości; radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach) i sytuacjami w  życiu; ustalanie celów i zwiększenie motywacji do działania.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: Grupa nr 10
Czas trwania: od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r. (5 dni)
40 godz. lekcyjnych (w tym przerwy 15 min. co dwie godziny szkoleniowe oraz przerwa obiadowa 45 min. )

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia
(w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia
(od - do)

25.08.2014

Monika Kaczkowska

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 13/10,

8.30 – 15.45

26.08.2014

Monika Kaczkowska

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 13/10,

8.30 – 15.45

27.08.2014

Monika Kaczkowska

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 13/10,

8.30 – 15.45

28.08.2014

Monika Kaczkowska

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 13/10,

8.30 – 15.45

29.08.2014

Monika Kaczkowska

Klub Integracji Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 13/10,

8.30 – 15.45

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 18.08.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Teresa Nocek

Wynik ewaluacji szkolenia:
Z analizy badania ankietowego przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia wynika, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników - wysoko oceniono poziom przygotowania merytorycznego kadry dydaktycznej, zakres tematyczny oraz organizację usługi szkoleniowej.

 Raport ewaluacyjny