pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
20.09. - 03.10.2014 „Asertywność w kontaktach pracowniczych”, Jasło
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Cel szkolenia:
Nabycie kompetencji osobistych z zakresu asertywności w kontaktach pracowniczych
Zapoznanie Uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi m.in. czym jest asertywność, diagnozy asertywności, następstw zachowań nieasertywnych, krytyki, konfrontacji, jak powiedzieć nie.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Akademia kompetencji”, osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) posiadających jednostkę  organizacyjną na terenie jednego z powiatów: dębicki, ropczycko – sędziszowski, brzozowski, jasielski, strzyżowski, krośnieński, sanocki, leski, miasto Krosno.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Bożena Radwan tel. 13 44 675 64; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia są konsekwencją udziału w projekcie - III etap projektu
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia rozwojowego zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu asertywności w kontaktach pracowniczych
Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie kompetencji osobistych z zakresu asertywności poprzez zrealizowanie modułów tematycznych dotyczących: poznawania samego siebie w kontekście relacji międzyludzkich, rodzaju zachowań ludzkich, asertywności, mapy asertywności.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 4 spotkań po 4 godziny dydaktyczne.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 3/J/KL33
Czas trwania: od 20 wrzesień do 3 październik 2014 r. (4 dni)
16 godz. lekcyjnych (w tym przerwy minimum 15 min. co dwie godziny zegarowe)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia
(w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia

(od - do)

20.09.2014

Barbara Borowicz

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

9.00 – 12.15

26.09.2014

Barbara Borowicz

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

16.45 – 20.00

27.09.2014

Barbara Borowicz

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

9.00 – 12.15

03.10.2014

Barbara Borowicz

Szkoła Języków Obcych AWALON
38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12

16.45 – 20.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 17.09.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Bożena Radwan

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:
W dniu 03.10.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia „Asertywność w kontaktach pracowniczych” z której wynika, że Uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia.
Praca trenera oraz poziom merytoryczny kursu zostały ocenione bardzo wysoko.

Raport ewaluacyjny