pakd

Termin, tytuł szkolenia, miejsce realizacji:
20.08. - 08.09.2014 „Jak radzić sobie ze stresem”, Krosno
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Cel szkolenia:
Nabycie kompetencji osobistych z zakresu opanowania stresu
Zapoznanie Uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi m.in. objawów stresu, unikania stresu, metod wyciszenia, przeciwdziałania stresowi.
Adresaci szkolenia:
Uczestnicy Projektu „Akademia kompetencji”, osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące                 w  mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMŚP) posiadających jednostkę  organizacyjną na terenie jednego z powiatów: dębicki, ropczycko – sędziszowski, brzozowski, jasielski, strzyżowski, krośnieński, sanocki, leski, miasto Krosno.
Kontakt w sprawie szkolenia:
p. Bożena Radwan tel. 13 44 675 64; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Forma w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zgłoszenia na szkolenia są konsekwencją udziału w projekcie - III etap projektu
Opis szkolenia:
Uczestnik szkolenia rozwojowego zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu opanowania stresu.
Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.
Program szkolenia i forma zajęć:
Program szkolenia zakłada nabycie kompetencji osobistych z zakresu opanowania stresu poprzez zrealizowanie modułów tematycznych dotyczących: etapów reakcji stresowej, źródeł stresu, reakcji na stres, skutków stresu.
Szkolenie realizowane będzie w formie zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 4 spotkań po 4 godziny dydaktyczne.

Harmonogram szkolenia:
Nr/oznaczenie grupy: 1/K/KL33
Czas trwania: od 20 sierpnia do 8 września 2014 r. (4 dni)
16 godz. lekcyjnych (w tym przerwy minimum 15 min. co dwie godziny zegarowe)

Data/daty szkolenia

Prowadzący

Miejsce szkolenia
(w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia
(od - do)

20.08.2014

Elżbieta Liwosz

Podkarpacka Izba Gospodarcza
38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

16.45 – 20.00

26.09.2014

Elżbieta Liwosz

Podkarpacka Izba Gospodarcza
38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

16.45 – 20.00

01.09.2014

Elżbieta Liwosz

Podkarpacka Izba Gospodarcza
38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

16.45 – 20.00

08.09.2014

Elżbieta Liwosz

Podkarpacka Izba Gospodarcza
38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

16.45 – 20.00

Harmonogram szkolenia może ulec zmianie na wniosek i za zgodą Uczestników szkolenia.
Data sporządzenia dokumentu: 11.08.2014 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej harmonogram: Bożena Radwan

Podsumowanie szkolenia na podstawie ankiet i opinii:
W dniu 08.09.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia „Jak radzić sobie ze stresem”, z której wynika, że Uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia. Praca trenera oraz ocena merytoryczna kursu została oceniona bardzo wysoko.

Raport ewaluacyjny