pakd

Informacja o OWES

Ośrodek Wpierania Ekonomii Społecznej jest wspólną inicjatywą Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o.o. w Jaśle oraz Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach.

OWES prowadzi bezpłatne działania informacyjne, których zakres obejmuje:

- informacje nt. zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych,

- informacje nt. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych,

- informacje nt. możliwości pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie i działalność podmiotów ekonomii społecznej,

Planowane jest także:

- prowadzenie szkoleń dotyczących różnych aspektów Ekonomii Społecznej,

- udzielanie doradztwa ogólnego i specjalistycznego,

- udzielanie wsparcia finansowego na zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,

- prowadzenie działań animacyjnych na rzecz ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego,

- przeprowadzanie kampanii informacyjnych nt. potencjału i możliwości sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Osoby chętne do uzyskania informacji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.