pakd

Cele OWES

Celem głównym działalności OWES jest rozwój sektora Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim

Cele szczegółowe OWES:

1) Upowszechnianie tematyki Ekonomii Społecznej wśród mieszkańców i instytucji województwa świętokrzyskiego,

2) Zapewnienie ogólnej i specjalistycznej wiedzy na temat Ekonomii Społecznej osobom z terenu województwa świętokrzyskiego zainteresowanych utworzeniem lub wzmocnieniem Podmiotu Ekonomii Społecznej,

3) Podniesienie liczebności i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego,

4) Tworzenie i rozwój partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez działania animacyjne

5) Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w tworzeniu rozwiązań i procedur sprzyjających rozwojowi sektora Ekonomii Społecznej.