pakd

logo PAOW

Usługi świadczone przez Centra Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) przeznaczone były dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług. Usługi kierowane były do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich albo w miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza zrealizowała następujące projekty w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Podkomponent B1 Reorientacji/Przekwalifikowań:

- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Kołaczycach
  (01.11.2002 - 31.10.2003)

  • Celem usługi było wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • W wyniku realizacji projektu 13 beneficjentów rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą (spośród 250 objętych usługami doradczymi i szkoleniowymi)

- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zawadzie
  (01.11.2002 - 31.10.2003)

  • Celem usługi było wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • W wyniku realizacji projektu 12 beneficjentów rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą (spośród 205 objętych usługami doradczymi i szkoleniowymi) 

- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Jaśle
  (01.04.2004 - 31.10.2004)

  • Celem usługi było wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • W wyniku realizacji projektu 9 beneficjentów rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą (spośród 150 objętych usługami doradczymi i szkoleniowymi)

- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Dębicy
  (01.04.2004 - 31.10.2004)

  • Celem usługi było wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
  • W wyniku realizacji projektu 9 beneficjentów rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą (spośród 150 objętych usługami doradczymi i szkoleniowymi)

- Punkt Aktywizacji Zawodowej w Jaśle - Usługi Związane z Zatrudnieniem
  (11.08.2003 - 30.09.2003)

  • Celem usługi była kompleksowa pomoc osobom kwalifikującym się do udziału w Programie Reorientacji/Przekwalifikowań w poruszaniu się po rynku pracy i zdobywaniu zatrudnienia.
  • W wyniku realizacji projektu 12 beneficjentów znalazło i podjęło pracę (spośród 40 objętych usługami szkoleniowymi i doradztwem psychologicznym).