pakd

 

www.pakd.pl                                                                                                     www.rpo.podkarpackie.pl


Zaproszenie - "Wdrożenie i modernizacja usług świadczonych przez
PAKD Sp. z o. o. na rzecz MŚP".
27 lipca/30 lipca/31 lipca* 2012 r.
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, 38-200 Jasło, ul. Staszica 7, I p. więcej
Formularz zgłoszeniowy