pakd

MŚP

Skrót MŚP odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw.
Unia Europejska zdefiniowała to pojęcie w swoim zaleceniu 2003/361 (brak polskiej wersji językowej).

Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to:

  1. liczba pracowników oraz
  2. roczny obrót albo całkowity bilans roczny.

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Roczny obrót

albo

Całkowity bilans roczny

Średnie

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Małe

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

Mikro

< 10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

Te progi odnoszą się wyłącznie do wyników indywidualnych firm. Przedsiębiorstwo, które stanowi część większej grupy przedsiębiorstw, może być zmuszone dodać niektóre dane dotyczące pracowników/obrotu/bilansu takiej grupy do własnych danych.

Więcej informacji na ten temat:

Unijna definicja MŚP – poradnik pdf 806 kB

Jaką pomoc mogą uzyskać MŚP?

Małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają określone wymogi, przysługują następujące przywileje:

  • kwalifikowalność do otrzymania wsparcia w ramach licznych programów UE wspierających przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, w dziedzinach takich jak finansowanie badań, zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności, a także w ramach podobnych programów realizowanych na szczeblu krajowym (bez odpowiednich przepisów tego rodzaju wsparcie zostałoby zabronione jako naruszająca zasady konkurencji „pomoc państwa”,
  • ograniczone wymogi lub niższe opłaty związane z zapewnieniem zgodności z wymogami administracyjnymi UE.

(źródło: http://ec.europa.eu)