pakd

Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że dnia 01.01.2011 roku rozpoczyna realizację projektu „Certyfikowane kwalifikacje nowa szansą”.

 

 

Projekt  wdrażany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych w szczególności o niskich  lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.ckz.pakd.pl lub pod numerami telefonów:

tel. /fax. 13 493 79 87

tel. 508 489 991

 

Biuro projektu:

ul. Wojska Polskiego 32a

38-400 Krosno

II piętro

(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 14)

czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00

 

O wszelkich działaniach w tym terminach i warunkach rekrutacji do projektu będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez lokalne media oraz  stronę internetową www.ckz.pakd.pl