pakd

loga na strone

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle z przyjemnością informuje, że wszystkie Grupy Inicjatywne, które w I naborze złożyły dokumenty rekrutacyjne w związku z planowanym utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego/ stworzeniem nowych miejsc pracy – przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz w dniu 26.o9 2017 decyzją Komisji Rekrutacyjnej, zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

W związku z powyższym od dnia 27.09.2017r. zaplanowano proces doradczo-szkoleniowy mający na celu właściwe przygotowanie Grup Inicjatywnych i zapewnienie im wsparcia w planowanych przedsięwzięciach społecznych.