pakd

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/PW1/2016

- SZKOLENIA ZAWODOWE

Na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/-czek projektu „Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie” realizowanego przez Podkarpacka Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o., zwaną dalej Zamawiającym, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.01.02.02-18-0065/15, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Rozeznanie rynku - do pobrania pdf

Oferta z załącznikami - do pobrania pdf