pakd

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim w powiatach skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 r. życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 14.03.2016 r. i trwać będzie do 25.03.2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

Biura Projektu:

Skarżysko-Kamienna

ul. Fałata 18

poniedziałek - piątek

 w godz. 8.00-14.00

tel: 798-213-944

Kielce

ul. Wesoła 51 pokój 201

(skrzydło B II piętro)

poniedziałek – piątek

 w godz. 8.00-16.00

tel: 516 019 606

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp.pakd.pl oraz www.staszic.skar.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.